ข่าวดังวันนี้

 

หลวงพ่อเดินบิณฑบาต กำลังกลับวัด

หลวงพ่อเดินบิณฑบาต กำลังกลับวัด

หลวงพ่อเดินบิณฑบาต กำลังกลับวัด

หลวงพ่อเดินบิณฑบาต กำลังกลับวัด

หลวงพ่อเดินบิณฑบาต กำลังกลับวัด

VDOหลวงพ่อเดินบิณฑบาต กำลังกลับวัด

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត