ข่าวดังวันนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ” 13 ก.ค.65 อัปเดตจาก 3 ปั๊มดัง อัปเดตราคาน้ำมันล่าสุด กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์
รู้ไว้ก่อนเติม! “ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 13 กรกฎาคม 2565” อัปเดตจาก 3 ปั๊มดัง

“ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ” 13 ก.ค.65 อัปเดตจาก 3 ปั๊มดัง อัปเดตราคาน้ำมันล่าสุด กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์
“ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด” ปตท.

(อัปเดตข้อมูลล่าสุด ณ 12 ก.ค. 65 เวลา 18:00 น.)

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.05 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.54 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.44 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.78 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เบนซิน 95 ราคา 47.46 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.36 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด” บางจาก

“ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด” บางจาก

(อัปเดตข้อมูลล่าสุด ณ 12 ก.ค. 65 เวลา 12:00 น.)

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.05 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.44 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.78 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 49.36 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด” เชลล์ (Shell)

(อัปเดตข้อมูลล่าสุด ณ 12 ก.ค. 65 เวลา 18:00 น.)

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 39.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.98 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.25 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.74 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 51.79 บาท/ลิตร

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត