ข่าวดังวันนี้

 

 

 

 

 

 

So sad. Water the funeral of “Nong In”. Pray for the first day at Ratchasingakorn Temple.

 

 

 

 

 

 

 

So sad. Water the funeral of “Nong In”. Pray for the first day at Ratchasingakorn Temple.

 

 

 

 

 

 

 

สุดเศร้ารดน้ำศพ “น้องอิน” สวดวันแรก วัดราชสิงคร

 

 

 

VDO สุดเศร้ารดน้ำศพ “น้องอิน” สวดวันแรก วัดราชสิงคร

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត