รถไฟชนกับรถบัส ดับ 20 ศพ เจ็บ 30 ราย

 

รถไฟชนกับรถบัส ดับ 20 ศพ เจ็บ 30 ราย

รถไฟชนกับรถบัส ดับ 20 ศพ เจ็บ 30 ราย รถไฟชนกับรถบัส ดับ 20 ศพ เจ็บ 30 ราย

ถไฟชนกับรถบัส ดับ 20 ศพ เจ็บ 30 ราย รถไฟชนกับรถบัส ดับ 20 ศพ เจ็บ 30 ราย VDO