ข่าวดังวันนี้

ก้อยขมสะไบนางแกล้มมะระขี้นกขมอ่ำหล่ำเข้ากัน แซ่บๆ คัก

 

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត