ข่าวดังวันนี้

วันที่ 15 ก.ค.2565 มีรายงานว่า ที่วัดด่านคนคบ ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ญาติโยมที่

ศรัทธาต่อองค์ท้าวเวสสุวรรณที่ทางวัดได้สร้างขึ้น โดยจัดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าของอุโบสถวัดด่านคนคบ เพื่อให้

ประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพร

ในส่วนญาติโยมที่รู้ว่าทางวัดมีท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ให้กราบไหว้ 2 ตน ก็จะเดินทางมาที่นี่กัน ซึ่งบางคนมาจากต่าง

จังหวัด และมีคนที่มาขอพรต่างถูกเลขรวยเป็นแสนเป็นล้าน พร้อมนำประทัดมาจุดแก้บนกันเป็นจำนวนมาก โดยได้เลข

หางประทัด คือ 882-5

ทำให้บรรยากาศช่วงวันหยุดยาว เทศกาลเข้าพรรษาคึกคักเป็นพิเศษ มีประชาชนเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อ

 

มากราบไหว้ขอพร ขอลาภ องค์ท้าวเวสสุวรรณ ภายในวัดด่านคนคบ

ขณะที่ประชาชนกำลังกราบไหว้ขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณอยู่นั้นได้เกิดปรากฏการ พระอาทิตย์ทรงกรด เป็นวงกลม

 

พอดี ทำให้ประชาชนต่างเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท้าวเวสสุวรรณ

ชาวบ้านในต.โนนสูง อ.โนนสูง รายหนึ่ง เปิดเผยว่า วันนี้ตนมาขอพร เพราะตนถูกเลขจากท้าวเวสสุวรรณ 2 ครั้งแล้ว

 

และครั้งนี้ได้มาขออีก

โดยจุดธูปตัวเลขได้เลข 490 ซึ่งตนซื้อเลข เวลาถูกก็จะนำสังฆทานมาถวายแก้บนให้กับองค์ท้าวเวสสุวรรณ

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត