ข่าวดังวันนี้

เฮกันทั้งประเทศ ราคาน้ำมันลงต่อเนื่อง ลงหนักอีกพรุ่งนี้

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ในเฟซบุ๊กเพจ Superbike Magazine (Thailand’s Edition) Fan Page ได้มีการแจ้งราคาน้ำมัน จะมีการปรับขึ้นพรุ่งนี้ โดยจะมีการปรับลงราคากลุ่มน้ำมันเบนซิน ปรับราคาน้ำมันลง ลดราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน 1.50 สตางค์ ยกเว้น E85 ลด 90 สตางค์ มีผลบังคับใช้ วันที่ 2 กรกฏาคม 2565 เวลา 5.00 น.

 

 

 

 

 

แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับลงลิตรละ -1.50 สต.

แก๊สโซฮอล์ 91 ปรับลงลิตรละ -1.50 สต.

แก๊สโซฮอล์ E20 ปรับลงลิตรละ -1.50 สต.

แก๊สโซฮอล์ E85 ปรับลงลิตรละ -90 สต.

มีผลวันที่ 8 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

มีผลวันที่ 8 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งปรับราคาน้ำมันพรุ่งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฮกันทั้งประเทศ ราคาน้ำมันลงต่อเนื่อง ลงหนักอีกพรุ่งนี้

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត