ข่าวดังวันนี้

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เพจแจ้งเตือนราคาน้ำมัน ได้โพสต์ปรับราคาน้ำมันลงแล้ว

โซฮอล์ -0.60 บาท

E85 -0.40 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 2565 เวลา 5.00 น. เป็นต้นไป

(ราคาดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกในเขตกทม. ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)

อั้นไว้ก่อน พรุ่งนี้ค่อยไปเติม

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត