ข่าวดังวันนี้

New5 วันเกิด ชะตาเปลี่ยน ต่อไปนี้จะพบเจอแต่สิ่งดีๆ
 

 

 

 

 

 

New5 วันเกิด ชะตาเปลี่ยน ต่อไปนี้จะพบเจอแต่สิ่งดีๆ

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์

 

 

 

คุณเหนื่อยกับการทำงา นมากๆ จนเริ่มมอง ที่จะไปทำง านที่อื่นหรือเปลี่ยนสายจะแนะนำให้ทนไปก่อน ฟ้าหลังฝนมีจริงๆแล้วคุณจะรู้สึก

ว่ามันคุ้ม การเงิ นช่วงนี้ติดขัดบ้าง ไม่ได้รุนแร งนักแต่เคยใช้จ่ายอย่างสบายก็ลำบ ากหน่อยอาจจะไม่ได้กินได้ใช้อย่างที่หวังไว้ แต่ก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์อดอยาก

 

 

 

 

คนโสด : หากมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ แนะนำให้เงียบไว้ก่อนจะเป็นการดี หากคุณเอาแต่ตีโพยตีพาย ไม่ระวังตัวเอง เรื่องเดื อดร้

อนอาจมากขึ้นไปกว่านี้ก็ได้ คนมีคู่ : ความสัมพันธ์ยังคงเป็นจุดสนใจของคนรอบข้าง แต่ก็ต้องระมัดระวัง เพราะกลับกลายเป็นว่า คุณสอง

คนจะกลายเป็นโฟกัสคนรอบข้างมากกว่าความรักของคุณทั้งสอง

 

 

 

 

วันอังคาร

ช่วงนี้งานสบายมาก และสามารถูที่จะรับง านอื่นๆได้อีกเพียบเลย งา นนี้มีล้นมือแน่นอน มีเวลาได้พัฒนาศักยภาพตัวเองอีกมาก ช่วงนี้

พักการใช้เงิ นชั่วคราวไปเลยใกล้ถึงเวลาที่จะมีค่าใช้จ่ายมากมายเข้ามารอคิวคุณแล้ว ถ้ายังไม่อยากชักหน้าไม่ถึงหลังให้ระวังการใช้งานให้ดี

คนโสด : ช่วงนี้คุณอาจจะเม ารักมากไปหน่อย ยิ่งกับหนุ่มฮอตคนนี้ ที่กำลังเข้ามาทำให้คุณหลงใหล อาจทำให้คุณไม่ลืมหูลืมตาเอาได้ ทั้งนี้

ก็ต้องระวัง อย่าให้ความใคร่ ใหลหลง อยู่เหนือความรู้สึกผิดชอบชั่วดี คนมีคู่ : ช่วงเวลานี้สาวๆ หลายคนอาจมีความสุขกับความรักค่อน

ข้างมาก แต่ก็ต้องโฟกัสเรื่องอื่นด้วย โดยเฉพาะเรื่องการง าน / เรียน อาจทำให้ล ดถอยลงไปได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดี

การทำงา นของคุณเป็นไปได้ดี ไม่ต้องเหนื่อยมากนัก แต่ก็มีผลง านที่คุณทำได้ชิลๆแต่คนรอบข้างพึงพอใจ ทำให้ออกแรงน้อยแต่ได้ผ

ลเยอะ รายรับมีเข้ามาเท่าไหร่ก็อาจจะดูไม่พอเพราะรายจ่ายประจำวันของคุณเยอะมาก จนคุณเองเริ่มจะฝืดเคือง แนะนำ 2ทาง 1. หางา

นเสริม กับ 2. พยายามล ดค่าใช้จ่าย
คนโสด : ช่วงนี้คุณอาจจะเบื่อหน่ายความรัก หรือไม่ค่อยอยากมีปฏิสัมพันธ์กับใคร เพราะตอนนี้ คุณอยากที่จะโฟกัสเรื่องงา น / เรียน และ

เงิ นทองเป็นหลักมากกว่า คนมีคู่ : ช่วงนี้อารมณ์ และความสัมพันธ์อยู่ในช่วงซับซ้อน หากมีอะไรก็อาจจะต้องหันหน้า ปรึกษาหารือกัน ดี

กว่าปล่อยให้ความหมางเมินเข้ามาเกาะกุมจิตใจคุณทั้งคู่

 

 

 

 

 

วันศุกร์

อยู่กับงา นที่ทำ และจงมีสติกับมันมากๆถ้าไม่อยากให้งานช่วงนี้เกิดความผิ ดพลาดแบบที่คุณเองก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ทุ่มเทกับง านให้

เท่าที่ควรจะทำ เตือนแล้วนะ ระวังการใช้จ่ายที่มีมากขึ้นๆ โดยเกิดจากการที่คุณลืมที่จะจัดการรายจ่ายของตัวเองให้ดี งานนี้บอกเลยว่าถ้า

ยังไม่ระวัง มีโอกาสเป็นห นี้ก้อนโตแน่นอน

 

 

 

 

 

คนโสด : สถานการ์ส่วนใหญ่ของวันนี้ ไม่ว่าคุณจะคิด หรือทำอะไรทุกอย่างก็ดูเป็นไฟเขียวหมด ขอเพิ่งแค่คุณทำทุกอย่างให้มันดี และเป็น

ไปตามแผนการที่กำหนดไว้ก็พอ คนมีคู่ : คุณอาจพบว่าตัวเองมีความเด็ดขาดน้อยกว่าปกติ แหตุเพราะความรักที่มีต่อคนรัก เพราะกลั

วว่า เขาจะน้อยใจ หรือไม่พอใจคุณก็เป็นได้ คุณเลยยอมเขามากกว่าที่จะมาทะเลาะ บังคับกันแม้ว่า สิ่งนั้นคุณจะไม่เห็นด้วยก็ตาม

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์

 

 

 

 

 

 

การทำงา นที่ทำให้คุณรู้สึกแ ย่ มันมั่นทอนทั้งจิตใจและคุณภาพงา นลงไปมาก หากรู้สึกว่าไม่ต้องการสภาพแวดล้อมแบบนี้แนะนำให้ทำ

ตามใจ อยากไปก็ไปด่วนๆ การงา นช่วงนี้ได้มาจากความพยายามของคุณเอง คุณพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อเงิ นก้อนเล็กก็จะได้เล็ก ก้อนให

ญ่ก็จะได้ให ญ่เป็นการทำที่ไม่สูญเปล่า

 

 

 

 

คนมีคู่ : บรรยากาศรอบด้านจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ดีขึ้น แม้ว่าก่อนหน้าจะมีเรื่องหมางใจ หรือทะเลาะกันก็ตาม ทั้งนี้ก็ขอให้

คุณทั้งคู่ให้กำลังใจ และส่งมอบความสุขให้กันและ กันก็จะเป็นการดี คนโสด : เหตุการณ์เล็กๆ น้อยๆ จะนำไปสู่เรื่องที่ไม่คาดคิด ฉะนั้น ก็

อย่าประมาทกับสิ่งที่เกิดขึ้นควรหาแผนสำรองอุดรอยรั่วเรื่องที่อาจนำพาไปสู่ความเสี ยหายในอนาคตได้

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត