ข่าวดังวันนี้

 

 

 

 

ด่วน พรุ่งนี้ราคาน้ำมัน ปรับลงหนักสุดในรอบปี

 

 

 

ด่วน พรุ่งนี้ราคาน้ำมัน ปรับลงหนักสุดในรอบปี

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ในเฟซบุ๊กเพจ PTT Station ได้มีการรายงานว่า ชาวเบนซินโปรดทราบ! พรุ่งนี้มีการปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน โดยน้ำมันในกลุ่มเบนซินปรับลดราคา 4.50 สตางค์/ลิตร และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ E85 ปรับลดราคา 4.30 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม พรุ่งนี้รีบเลี้ยวรถมาเติมน้ำมันที่ พีทีที สเตชั่นกันให้เต็มถังเลยครับ มีผลวันที่ 22 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

 

 

 

 

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานครฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

 

 

ตามข้อมูลจาก บมจ.บางจากฯ แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 33.75 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 33.48 บาท ราคาดีเซลวันนี้ B10 จำหน่ายที่ราคา 31.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 42.36 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

 

 

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

 

 

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 33.75 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 33.48 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 31.64 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 29.64 บาท

 

 

 

 

 

ดีเซล

ดีเซล B7 ลิตรละ 32.94 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 32.94 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 32.94 บาท

ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 47.36 บาท

 

 

 

 

ทั้งนี้ ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

 

 

 

ด่วน พรุ่งนี้ราคาน้ำมัน ปรับลงหนักสุดในรอบปี

 

 

ด่วน พรุ่งนี้ราคาน้ำมัน ปรับลงหนักสุดในรอบปี

 

 

 

ด่วน พรุ่งนี้ราคาน้ำมัน ปรับลงหนักสุดในรอบปี

 

 

 

VDO ด่วน พรุ่งนี้ราคาน้ำมัน ปรับลงหนักสุดในรอบปี


ด่วน พรุ่งนี้ราคาน้ำมัน ปรับลงหนักสุดในรอบปี


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ในเฟซบุ๊กเพจ PTT Station ได้มีการรายงานว่า ชาวเบนซินโปรดทราบ! พรุ่งนี้มีการปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน โดยน้ำมันในกลุ่มเบนซินปรับลดราคา 4.50 สตางค์/ลิตร และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ E85 ปรับลดราคา 4.30 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม พรุ่งนี้รีบเลี้ยวรถมาเติมน้ำมันที่ พีทีที สเตชั่นกันให้เต็มถังเลยครับ มีผลวันที่ 22 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานครฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ตามข้อมูลจาก บมจ.บางจากฯ แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 33.75 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 33.48 บาท ราคาดีเซลวันนี้ B10 จำหน่ายที่ราคา 31.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 42.36 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 33.75 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 33.48 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 31.64 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 29.64 บาท

ดีเซล

ดีเซล B7 ลิตรละ 32.94 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 32.94 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 32.94 บาท

ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 47.36 บาท

ทั้งนี้ ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

VDO ด่วน พรุ่งนี้ราคาน้ำมัน ปรับลงหนักสุดในรอบปี

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត