ข่าวดังวันนี้

ราคาน้ำมันล่าสุด วันนี้ 23 ก.ค.65

 

 

 

 

อัปเดตราคาน้ำมัน วันที่ 23 ก.ค. 65 ตามข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบางจาก ตั้งแต่เวลา 05.00 น.ที่ผ่านมา ราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง 0.60 บาทต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับราคาลง 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซล ราคาคงเดิม ยกเว้น ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 ปรับลง 0.50 บาทต่อลิตร

 

 

 

สรุปราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

เบนซิน = 45.06 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 = 37.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 36.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 37.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.94 บาท/ลิตร

 

 

 

ดีเซล

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 31.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B20 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 46.36 บาท/ลิตร

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

 

 

ราคาน้ำมันล่าสุด วันนี้ 23 ก.ค.65

 

 

ราคาน้ำมันล่าสุด วันนี้ 23 ก.ค.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาน้ำมันล่าสุด วันนี้ 23 ก.ค.65

 

 

 vdoราคาน้ำมันล่าสุด วันนี้ 23 ก.ค.65

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត