ข่าวดังวันนี้

มีเงินสามสิบบาท ไปซื้อตะปูสามสิบบาท เงินเหลือกี่บาท

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนตอบไม่ถูกกันเป็นจำนวนมาก เมื่อหนุ่มถามเพื่อนว่า..”มีเงินสามสิบบาท ไปซื้อตะปู

สามสิบบาท เงินเหลือจักบาท” โดยเจ้าของคลิปได้ถามเพื่อน2คน และเพื่อนทั้ง 2 ตอบไม่ถูกสักคน

เริ่มจากคนแรกถามว่า : “มีเงินสามสิบบาท ไปซื้อตะปูสามสิบบาท เงินเหลือจักบาท”

 

 

คนแรก ตอบ เหลือ 30 บาทเท่าเดิม คำตอบคือผิด

ถามคนที่ 2 “มีเงินสามสิบบาท ไปซื้อตะปูสามสิบบาท เงินเหลือจักบาท”

ใครตอบถูกบ้าง?

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត