ข่าวดังวันนี้

 

 

 

 

 

จับตาพายุลูกสุดท้าย ประเทศไทยเจอหนัก เช็กพื้นที่ด่วน

 

 

 

 

จับตาพายุลูกสุดท้าย ประเทศไทยเจอหนัก เช็กพื้นที่ด่วน

 

 

 

 

จับตาพายุลูกสุดท้าย ประเทศไทยเจอหนัก เช็กพื้นที่ด่วน

 

 

 

 

จับตาพายุลูกสุดท้าย ประเทศไทยเจอหนัก เช็กพื้นที่ด่วน

 

 

 

 

จับตาพายุลูกสุดท้าย ประเทศไทยเจอหนัก เช็กพื้นที่ด่วน

 

 

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า ประเทศไทยคาดว่าจะมีร่องมรสุมเกิดขึ้นอีกครั้ง ช่วงวันที่ 1-3 ตุลาคม จากนั้นต้องติดตามว่า ช่วงวันที่ 5-6 ตุลาคม จะมีพายุเข้ามาอีกหรือไม่ ซึ่งขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างเฝ้าติดตามพัฒนาการของพายุที่บริเวณทะเลจีนใต้

 

 

 

 

หากเกิดการก่อตัวเป็นพายุจริงต้องติดตามว่า จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนบนหรือตอนกลางของประเทศเวียดนาม

 

 

 

หากเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนกลางจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย แต่เบื้องต้นขณะนี้ยังไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน จึงไม่สามารถประเมินได้

 

 

 

 

ช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปถึงเดือนธันวาคม ฝนจะเริ่มตกหนักบริเวณภาคใต้ จึงต้องเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่บริเวณตอนบนของประเทศเริ่มมีฝนลดลง

จึงคาดว่าประมาณกลางเดือนตุลาคม บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงตอนบน อุณหภูมิจะเริ่มลดลง

และเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งวันเวลาที่ชัดเจนในการประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการพิจารณา และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จับตาพายุลูกสุดท้าย

 

 

 

វដោจับตาพายุลูกสุดท้าย

 

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត