ข่าวดังวันนี้

นักร้องเพลงดังแก้บน หลังได้สมใจปรารถนา

นักร้องเพลงดังแก้บน หลังได้สมใจปรารถนา

วันที่ 27 ก.ค.2565 ที่บริเวณวัดโล่ห์สุทธาวาส ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง ต้น ธนภัทร เจ้าของผลงานเพลง สิบ่โทษไผ เดินทางนำไข่ไก่ ข้าวสาร และน้ำแดง มาถวาย กุ-มารเทพฤทธิ์ วัดโล่ห์สุทธาวาส หลังสมใจปรารถนา ที่บริเวณศาลาเจียมจิตต์อนุสร์

ที่ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ปางจับยามสามตา และกุ-มารเทพฤทธิ์ พร้อมโชว์บทเพลง สิบ่โทษไผ ท่ามกลางชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรขอลาภ และบนบานศาลกล่าวกันอย่างคึกคัก

โดย กุ-มารเทพฤทธิ์ วัดโล่ห์สุทธาวาส มีการอัญเชิญเทพทั้งหลาย ให้มาสถิตย์อยู่ในกุ-มารทอง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในวัด โดยแต่ละวันจะมีชาวบ้านนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอพร ขอลาภ บนบานศาลกล่าวกันอย่างต่อเนื่อง

เมื่อสมใจปรารถนาแล้วก็จะมีการนำของเล่นเด็ก น้ำแดง ละคร มาถวายแก้บน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเสี่ยงทายให้ลาภติดต่อกันมาแล้วหลายครั้ง

วัดโล่ห์สุทธาวาส มีอายุการสร้างกว่าร้อยปี และมีประวัติที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระอริยสงฆ์แห่งยุครัตนโกสินทร์ สืบเนื่องจากเมื่อคราวที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ โต

ได้สร้างพระประธานองค์ใหญ่ คือ พระพุทธพิมพ์ ที่วัดไชโยวรวิหาร คหบดีคนหนึ่งของ จ.อ่างทอง ชื่อ โล่ห์ เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา และในเจ้าประคุณสมเด็จฯ โต เป็นอย่างมาก

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត