ข่าวดังวันนี้

 

ได้รับการ ยืนยันจากรัฐบ าลแล้ว ดีใจ กด1
 

 

 

 

 

ได้รับการ ยืนยันจากรัฐบ าลแล้ว ดีใจ กด1

 

 

 

ด้มีการยืนยันแล้วว่าทางรัฐบาลจะมีการต่ออายุโครงการคนละครึ่งกับเราชนะออกไปอีก โดยทางนายอนุชายืนยัน

แล้วว่ารัฐบาลจะทำการต่อโครงการคนละครึ่งและเราชนะให้ประชาชนหลังออกมาให้การต้อนรับ

 

 

 

 

กับโครงการรัฐบาลดีมาก นาคาศัยประจำสำนักรัฐมนตรีท่านได้กล่าวไว้ว่าจากที่ลงตรวจพื้นที่และตรวจ

สอบจะอาของโครงการคนละครึ่ง เราชนะกลับคนละครึ่งเชียงจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียง

 

 

 

นึกว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าลี่ต่างๆทั่วไประบบเป๋าตังหรือไม่ได้รวมกับพ่อค้าประชาชนรัฐบาลมีเสียงตอบรับค่อนข้างดีมาก

และทางประชาชนก็ออกมายอมรับแล้วว่าการขายของหมุนเวียนสินค้าได้มีการขายของ

ได้มากขึ้นและมีการขายของได้ดีขึ้นเนื่องจากได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ

 

 

 

และโครงการคนละครึ่ง ทางรัฐบาลจะมีการสานต่อโครงการนี้อย่างแน่นอนส่วนผลสรุป

โครงการคนละครึ่งเฟสสามน่าจะมีผลสรุปได้อย่างชัดในปลายในเดือนเมษาอย่างแน่นอน

ได้รับการ ยืนยันจากรัฐบ าลแล้ว ดีใจ กด1

 

 

 

ได้รับการ ยืนยันจากรัฐบ าลแล้ว ดีใจ กด1

 

 

 

 

 

ได้รับการ ยืนยันจากรัฐบ าลแล้ว ดีใจ กด1

 

 

 

 

VDO ได้รับการ ยืนยันจากรัฐบ าลแล้ว ดีใจ กด1

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត