ข่าวดังวันนี้

โดยรอบแรกผ่านไปแล้ว เมื่อช่วงตี 2 คืนวันที่ 28 ก.ค.65 โคจรจากฝั่งตะวันตกขึ้นไปยังตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทย ในบริเวณจังหวัดราชบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร และ นครพนมឪ

ส่วนรอบที่ 2 จะโคจรในช่วงเวลา 11:22:32 น.- 11:24:32 น. จากทิศเหนือลงไปยังตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผ่านจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และ สุรินทร์

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก เนื่องจากวัตถุอวกาศลองมาร์ช 5บี มีโอกาสตกในไทยเพียง 1.2% ถือว่าน้อยมาก ซึ่ง GISTDA จะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา และสามารถแจ้งเตือนก่อนตกล่วงหน้าได้ 1 วัน อย่างไรก็ตาม วัตถุอวกาศดังกล่าวอยู่ห่างพื้นโลกที่ใกล้ที่สุด ณ เวลานี้ประมาณ 173 กิโลเมตร

สำหรับชิ้นส่วนของจรวดลองมาร์ช 5บี (Longmarch-5B) ที่จะตกสู่พื้นโลกในวันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค.65 และอาจส่งผลกระทบกับประเทศไทย เนื่องจากวัตถุอวกาศนี้ผ่านประเทศไทยทุกวัน (โคจรตามเส้นสีเขียวดังภาพ)

โดยวัตถุอวกาศดังกล่าวมีน้ำหนักประมาณ 21 ตัน (ระหว่างที่วัตถุอวกาศกำลังตกสู่โลกนั้น จะมีน้ำหนักน้อยกว่านี้ เนื่องจากจะมีบางส่วนถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศ)

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត