ข่าวดังวันนี้

Wildlife Rescue Society, Ahmednagar Friends, Wildlife Rescue Society ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่จดทะเบียน ได้ช่วยเหลือสัตว์ป่าในรัฐมหาราษฏระในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา เราทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ตอบสนองต่อการขอความช่วยเหลือในทันที และได้ช่วยเหลือสัตว์หลายพันตัวที่อยู่ในความทุกข์ยาก เราได้บันทึกงานบางส่วนของเราในช่อง Youtube นี้ เราไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากองค์กรใดๆ รวมทั้งรัฐบาล การสนับสนุนเล็กๆ น้อยๆ จากคุณจะช่วยกระตุ้นให้เราทำได้ดีขึ้น เราขอบริจาคของคุณ ซึ่งสามารถส่งได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

คุณปู่มีความกล้าหาญ ความสามารถพิเศษ และคุณเป็นคนฉลาดมาก Akash…คุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยม…Dev

Manush Aahe..Dada Tula …Manha … pasoon Namaskaar…แย่จัง ระวังเขาโจมตีอย่างใกล้ชิดหลายครั้ง

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត