ข่าวดังวันนี้

จับปลาดุกตัวใหญ่ ไข่เ​​​ป็ด ที่ทุ่งนาหลังฝนตก

 

 

 

 

 

จับปลาดุกตัวใหญ่ ไข่เ​​​ป็ด ที่ทุ่งนาหลังฝนตก

 

 

 

 

จับปลาดุกตัวใหญ่ ไ​​​​ข่เป็ด ที่ทุ่งนาหลังฝนตก

 

 

 

จับปลาดุกตัวใหญ่ ไข่เป็​​​ด ที่ทุ่งนาหลังฝนตก

 

 

 

จับปลาดุกตัวใหญ่ ไข่​​เป็ด ที่ทุ่งนาหลังฝนตก

 

 

 

 

จับปลาดุกตัวใหญ่ ไข่เ​ป็ด ที่ทุ่งนาหลังฝนตก

 

จับปลาดุกตัวใหญ่ ไข่เป็​​​​ด ที่ทุ่งนาหลังฝนตก
VDO

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត