Terrible! Angry Mother Warthog Rushed To Bite The Leopard’s Mouth Off To Save Her Baby

Terrible! Angry Mother Warthog Rushed To Bite The Leopard’s Mouth Off To Save Her Baby

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่1

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่2

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่3
VDO Terrible! Angry Mother Warthog Rushed To Bite The Leopard’s Mouth Off To Save Her Baby

ขอบคุณเจ้าของข้อมูล…

~

สำหรับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเพื่อนำไปหาซื้อ… สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น