น้ำป่าถล่มเขาใหญ่อุทกภัยสุดรุนแรงปี (คลิป)..##

น้ำป่าถล่มเขาใหญ่อุทกภัยสุดรุนแรงปี (คลิป)..

น้ำป่าถล่มเขาใหญ่อุทกภัยสุดรุนแรงปี (คลิป)..

น้ำป่าถล่มเขาใหญ่อุทกภัยสุดรุนแรงปี (คลิป)..

น้ำป่าถล่มเขาใหญ่อุทกภัยสุดรุนแรงปี (คลิป)


น้ำป่าถล่มเขาใหญ่อุทกภัยสุดรุนแรงปี (คลิป)


น้ำป่าถล่มเขาใหญ่อุทกภัยสุดรุนแรงปี (คลิป)


น้ำป่าถล่มเขาใหญ่อุทกภัยสุดรุนแรงปี (คลิป)


น้ำป่าถล่มเขาใหญ่อุทกภัยสุดรุนแรงปี (คลิป)


น้ำป่าถล่มเขาใหญ่อุทกภัยสุดรุนแรงปี (คลิป)
น้ำป่าถล่มเขาใหญ่อุทกภัยสุดรุนแรงปี (คลิป)
VDO