เตือน 11 จังหวัดจมบาดาล พิษพายุหมาอ๊อน วาตภัยอีก 12 จังหวัด.

             .เตือน 11 จังหวัดจมบาดาล พิษพายุหมาอ๊อน วาตภัยอีก 12 จังหวัด.

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รายงานสถานการณ์จากอิทธิพลพายุโซนร้อนหมาอ๊อนยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 11 จังหวัด และเกิดวาตภัยรวม 12 จังหวัด

พื้นที่รับผลกระทบจากจากอิทธิพลพายุโซนร้อนหมาอ๊อนรวม 21 จังหวัด 47 อำเภอ 162 ตำบล 621 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 19,630 ครัวเรือน และวาตภัยรวม 12 จังหวัด 22 อำเภอ 40 ตำบล 72 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 91 ครัวเรือน ภาพรวมสถานการณ์วาตภัยยุติแล้วในทุกจังหวัด ส่วนเหตุอุทกภัยในบางพื้นที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้น บางจุดระดับน้ำยังทรงตัว ประสานพื้นที่เร่งระบายน้ำและดูแลผู้ประสบภัยแล้ว

สถานการณ์ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อน หมาอ๊อน (MAON) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก และที่ผ่านมาพบว่าหลายพื้นที่มีปริมาณฝนตกสะสมมากกว่า 150 มิลลิเมตร และปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขามีปริมาณมากในบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล รวมถึงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1500 – 1800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่เฝ้าระวัง ระหว่างวันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2565

ซึ่งในระหว่างวันที่ 24 -28 สิงหาคม 2565 มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 21 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่อนสอน ลำปาง ตาก เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี อุดรธานี บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา เลย จันทบุรี สระแก้ว นครนายก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง เพชรบุรี ปราจีนบุรี กระบี่ และภูเก็ต รวม 47 อำเภอ 162 ตำบล 621 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 19,630 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (เชียงราย) ) ปัจจุบันยังยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี อุดรธานี บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา นครนายก พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง รวม 23 อำเภอ 106 ตำบล 405 หมู่บ้าน ดังนี้

1. ลำปาง เกิดฝนตกหนักน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอแม่พริก รวม 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

2. เพชรบูรณ์ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

3. อุบลราชธานี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี รวม 1 ตำบล 8 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 72 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำยังทรงตัว

4. อุดรธานี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพิบูลย์รักษ์ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

5. บุรีรัมย์ เกิดฝนตกหนักน้ำท่ามขังในพื้นที่อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 103 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับลดลง

6. ขอนแก่น เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพล รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

7. มหาสารคาม เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอเชียงยืน รวม 10 ตำบล 24 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

8. นครราชสีมา เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอชุมพวง รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 13 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

9. นครนายก เกิดฝนตกหนักน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้านนา และอำเภอปากพลี รวม 10 ตำบล 17 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 493ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

10. พระนครศรีอยุธยา เกิดน้ำล้นตลิ่งจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา ในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอบางปะหัน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน และท่าเรือ รวม 76 ตำบล 342 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 10,339 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น

11. อ่างทอง มีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 87 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดวาตภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง ลำพูน สุโขทัย กำแพงเพชร อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ตราด ปราจีนบุรี และ อ่างทอง รวม 22 อำเภอ 40 ตำบล 72 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 91 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งสถานการณ์ยุติแล้วในทุกจังหวัด

Categories: NEWS