**/ติดตามเสียงร้องคนสำลักก่อนเกิดเหตุจับงูหลามขนาด 200 กก

ติดตามเสียงร้องคนสำลักก่อนเกิดเหตุจับงูหลามขนาด 200 กก

ติดตามเสียงร้องคนสำลักก่อนเกิดเหตุจับงูหลามขนาด 200 กก

ติดตามเสียงร้องคนสำลักก่อนเกิดเหตุจับงูหลามขนาด 200 กก

ติดตามเสียงร้องคนสำลักก่อนเกิดเหตุจับงูหลามขนาด 200 กก

ติดตามเสียงร้องคนสำลักก่อนเกิดเหตุจับงูหลามขนาด 200 กก

VDO ติดตามเสียงร้องคนสำลักก่อนเกิดเหตุจับงูหลามขนาด 200 กก