น้ำท่วมแม่น้ำจีน น้ำท่วมฉับพลันในมณฑลเสฉวน | น้ำท่วมจีน

น้ำท่วมแม่น้ำจีน น้ำท่วมฉับพลันในมณฑลเสฉวน | น้ำท่วมจีน

น้ำท่วมแม่น้ำจีน น้ำท่วมฉับพลันในมณฑลเสฉวน | น้ำท่วมจีน

น้ำท่วมแม่น้ำจีน น้ำท่วมฉับพลันในมณฑลเสฉวน | น้ำท่วมจีน

น้ำท่วมแม่น้ำจีน น้ำท่วมฉับพลันในมณฑลเสฉวน | น้ำท่วมจีน

VDO