คนนครศรีธรรมราช ตั้งใจซื้อ 2 ตัวท้าย ดวงเฮงถูกรางวัลที่ 1 ก้อนโต.(คลิป)

คนนครศรีธรรมราช ตั้งใจซื้อ 2 ตัวท้าย ดวงเฮงถูกรางวัลที่ 1 ก้อนโต.

 

 

คนนครศรีธรรมราช ตั้งใจซื้อ 2 ตัวท้าย ดวงเฮงถูกรางวัลที่ 1 ก้อนโต,

 

 

คนนครศรีธรรมราช ตั้งใจซื้อ 2 ตัวท้าย ดวงเฮงถูกรางวัลที่ 1 ก้อนโต,

 

 

คนนครศรีธรรมราช ตั้งใจซื้อ 2 ตัวท้าย ดวงเฮงถูกรางวัลที่ 1 ก้อนโต,

(คลิป)