เหตุการณ์รุนแรงช้างจู่โจมบนรถบัส ผู้คนล้มลงด้วยความกลัว …!!!

เหตุการณ์รุนแรงช้างจู่โจมบนรถบัส ผู้คนล้มลงด้วยความกลัว …

เหตุการณ์รุนแรงช้างจู่โจมบนรถบัส ผู้คนล้มลงด้วยความกลัว …

เหตุการณ์รุนแรงช้างจู่โจมบนรถบัส ผู้คนล้มลงด้วยความกลัว …

เหตุการณ์รุนแรงช้างจู่โจมบนรถบัส ผู้คนล้มลงด้วยความกลัว …

A severe elephant attack on a bus. People fall down in fear …

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่1

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่2

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่3
VDO A severe elephant attack on a bus. People fall down in fear …

ขอบคุณเจ้าของข้อมูล…