เลขธูปลาวพัฒนา 5/9/65 หลวงพ่อพุทธวังมนต์ เจ๊นกเอี้ยง

เลขธูปลาวพัฒนา 5/9/65 หลวงพ่อพุทธวังมนต์ เจ๊นกเอี้ยง

เลขธูปลาวพัฒนา 5/9/65 หลวงพ่อพุทธวังมนต์ เจ๊นกเอี้ยง

เลขธูปลาวพัฒนา 5/9/65 หลวงพ่อพุทธวังมนต์ เจ๊นกเอี้ยง

เลขธูปลาวพัฒนา 5/9/65 หลวงพ่อพุทธวังมนต์ เจ๊นกเอี้ยง