**//@สูตรใหม่ใบเขียว@ 3ตัวบน และ 2ตัวล่าง งวด 16 กันยายน 2565

**//@สูตรใหม่ใบเขียว@ 3ตัวบน และ 2ตัวล่าง งวด 16 กันยายน 2565

เลขเด็ด เลขตรงๆ @สูตรใหม่ใบเขียว@ 3ตัวบน และ 2ตัวล่าง งวดวันที่16 กันยายน 2565

เลขเด็ด เลขตรงๆ @สูตรใหม่ใบเขียว@ 3ตัวบน และ 2ตัวล่าง งวดวันที่16 กันยายน 2565

VDO