NEWS สาวอยู่กินกับสามีมา 15 ปี แต่พอไม่อยู่บ้าน 4 วัน กลับมาถึงกับเข่าทรุด เมื่อ “แม่บ้าน” เล่าสิ่งที่เกิดขึ้น ใจสลายไม่มีชิ้นดี!!

สาวอยู่กินกับสามีมา 15 ปี แต่พอไม่อยู่บ้าน 4 วัน กลับมาถึงกับเข่าทรุด เมื่อ “แม่บ้าน” เล่าสิ่งที่เกิดขึ้น ใจสลายไม่มีชิ้นดี!!

 

สาวอยู่กินกับสามีมา 15 ปี แต่พอไม่อยู่บ้าน 4 วัน กลับมาถึงกับเข่าทรุด เมื่อ “แม่บ้าน” เล่าสิ่งที่เกิดขึ้น ใจสลายไม่มีชิ้นดี!!

Video