Wamugabo wambara inzoka nkingofero tumugezeho | Ategeka imvura ikamwumvira Twagize ubwoba tumubonye

Wamugabo wambara inzoka nkingofero tumugezeho | Ategeka imvura ikamwumvira Twagize ubwoba tumubonye

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่1

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่2

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่3
VDO Wamugabo wambara inzoka nkingofero tumugezeho | Ategeka imvura ikamwumvira Twagize ubwoba tumubonye

ขอบคุณเจ้าของข้อมูล…

~

สำหรับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเพื่อนำไปหาซื้อ… สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น