ไม่ยอมย้ายแม้รัฐขอเวนคืนที่ สุดท้ายต้องสร้างทางด่วนล้อม

 

ไม่ยอมย้ายแม้รัฐขอเวนคืนที่ สุดท้ายต้องสร้างทางด่วนล้อม

 

ไม่ยอมย้ายแม้รัฐขอเวนคืนที่ สุดท้ายต้องสร้างทางด่วนล้อม

 

ไม่ยอมย้ายแม้รัฐขอเวนคืนที่ สุดท้ายต้องสร้างทางด่วนล้อม

 

ไม่ยอมย้ายแม้รัฐขอเวนคืนที่ สุดท้ายต้องสร้างทางด่วนล้อม

 

ไม่ยอมย้ายแม้รัฐขอเวนคืนที่ สุดท้ายต้องสร้างทางด่วนล้อม