“นาทีระทึก” รถตู้รับส่งนักเรียนพลัดจมน้ำ หลังเกิดพายุฝนซัดระยองอ่วม

รถตู้ตกคลอง นักเรียนว่ายน้ำหนีตาย | เคาะข่าวเช้า | GMM25

 

Image 01 รถตู้ตกคลอง นักเรียนว่ายน้ำหนีตาย | เคาะข่าวเช้า | GMM25

รถตู้ตกคลอง นักเรียนว่ายน้ำหนีตาย | เคาะข่าวเช้า | GMM25

Image 02 รถตู้ตกคลอง นักเรียนว่ายน้ำหนีตาย | เคาะข่าวเช้า | GMM25

รถตู้ตกคลอง นักเรียนว่ายน้ำหนีตาย | เคาะข่าวเช้า | GMM25

Image 03 รถตู้ตกคลอง นักเรียนว่ายน้ำหนีตาย | เคาะข่าวเช้า | GMM25

รถตู้ตกคลอง นักเรียนว่ายน้ำหนีตาย | เคาะข่าวเช้า | GMM25

VDO รถตู้ตกคลอง นักเรียนว่ายน้ำหนีตาย | เคาะข่าวเช้า | GMM25