**//ฮานอย 11/9/65 ฮานอยปกติ พิเศษ VIP เจ๊ฟองเบียร์

ฮานอย 11/9/65 ฮานอยปกติ พิเศษ VIP เจ๊ฟองเบียร์ ปังๆ🎉🇻🇳🇻🇳💸💥

ฮานอย 11/9/65 ฮานอยปกติ พิเศษ VIP เจ๊ฟองเบียร์ ปังๆ🎉🇻🇳🇻🇳💸💥

ฮานอยดานัง + สามัคคี 11/9/65 เจ๊ฟองเบียร์ ปังๆ🎉🇻🇳🇻🇳💸💥