อานิสงส์มากล้น กล่าวคำว่า สาธุ คำเดียวสั้น ๆ

 

 

 

 

 

อานิสงส์มากล้น กล่าวคำว่า สาธุ คำเดียวสั้น ๆ คนทำบุญหลายคนก็ยังไม่เคยรู้มาก่อน ว่าการกล่าวสาธุนั้น ทำให้ได้บุญได้ ทุกครั้งที่รับพร เรามักจะกล่าวคำว่า สาธุ เพื่ออนุโมทนาบุญ

 

 

 

 

 

 

 

 

พระท่านอธิบายเรื่องนี้ไว้ดังนี้ อานิสงส์ ที่จะพึงได้จากการโมทนาบุญนั้นเทียบได้เป็นผลกำไรจากการใช้จิตทำบุญ ไม่ต้องลงทุนเอง ถ้าได้ทำอย่างตั้งใจจริง

 

 

 

 

ผู้ที่เป็นเจ้าของบุญ หรือผู้ที่กระทำบุญนั้นย่อมได้บุญ 100 เปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว ส่วนผู้ที่ตั้งใจโมทนาบุญก็ได้ไปครั้งละ 90 เปอร์เซ็นต์ หากมีผู้ที่มาทำบุญผ่านไป 10 คน เราก็ได้บุญประมาณ 900 มากกว่าเจ้าของผู้ทำบุญในแต่ละรายเ สียอีก เป็นเคล็ดการทำบารมีให้เต็มเร็วมาก

 

 

 

 

การโมทนา แปลว่า ยินดีด้วย สิ่งสำคัญที่จะให้เกิดบุญสูงสุดคือ ต้องกล่าวคำสาธุยินดีด้วยความจริงใจ หากสักแต่กล่าวว่า สาธุๆๆ ไปอย่างนั้น มันก็จะไม่ได้อะไร

 

 

อานิสงส์มากล้น กล่าวคำว่า สาธุ คำเดียวสั้น ๆ

 

 

อานิสงส์มากล้น กล่าวคำว่า สาธุ คำเดียวสั้น ๆ

 

 

อานิสงส์มากล้น กล่าวคำว่า สาธุ คำเดียวสั้น ๆ

 

 

การโมทนาบุญนั้นพึ่งเข้าใจว่าเป็นการทำให้จิตใจชุ่มชื่นใจ เขาทำดีเรายินดีด้วย ยินดีกับความดีของเขาไม่ช้าตัวของเราเองก็อยากจะทำความดีตามเขาบ้างเพราะเราเห็นเขาดีเราก็ชอบ เป็นการสร้างพื้นฐานพลังแห่งบุญให้เกิดขึ้นในจิตด้วยตัวเองและเป็นจุดเริ่มต้นในการขวนขวายสร้างคุณงามความดีอื่นๆ ต่อไป