กรมอุตุฯ เตือนภัย รายชื่อที่พายุฝนตกหนัก โปรดระวัง

 

 

กรมอุตุฯ เตือนภัย รายชื่อที่พายุฝนตกหนัก โปรดระวัง

 

 

 

กรมอุตุฯ เตือนภัย รายชื่อที่พายุฝนตกหนัก โปรดระวัง

 

 

 

กรมอุตุฯ ประกาศเตือน 37 จังหวัด เตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก

 

 

 

 

กรมอุตุฯ เตือนภัย รายชื่อที่พายุฝนตกหนัก โปรดระวัง

 

 

 

กรมอุตุฯ ประกาศเตือน 37 จังหวัด เตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก

 

 

 

กรมอุตุฯ ประกาศเตือน 37 จังหวัด เตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก

 

 

 

VDO กรมอุตุฯ ประกาศเตือน 37 จังหวัด เตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก