เฮทั้งประเทศ พรุ่งนี้ราคาน้ำมัน ลงหนักมาก 12 ก.ย 65

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ในเฟซบุ๊กเพจ Superbike Magazine (Thailand’s Edition) Fan Page ได้มีการแจ้งราคาน้ำมัน จะมีการปรับลงพรุ่งนี้ โดยจะมีการปรับลดราคากลุ่มน้ำมันเบนซิน กลุ่มน้ำมันเบนซิน ปรับลดราคา 2 บาท ยกเว้น E85 ปรับลดราคา 1.5 บาท มีผลบังคับใช้ วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 05.00 น.

อัปเดตราคาน้ำมัน ประจำวันที่ 11 ก.ย. 65 อ้างอิงข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 35.35 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 35.08 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลล่าสุด มีราคา ณ จุดจำหน่ายที่ 34.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท ส่วนราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุด

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.35 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 35.08 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.24 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.24 บาท/ลิตร

ดีเซล

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 44.66 บาท/ลิตร

แจ้งปรับราคาน้ำมันพรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ในเฟซบุ๊กเพจ Superbike Magazine (Thailand’s Edition) Fan Page ได้มีการแจ้งราคาน้ำมัน จะมีการปรับลงพรุ่งนี้ โดยจะมีการปรับลดราคากลุ่มน้ำมันเบนซิน กลุ่มน้ำมันเบนซิน ปรับลดราคา 2 บาท ยกเว้น E85 ปรับลดราคา 1.5 บาท มีผลบังคับใช้ วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 05.00 น.

ทั้งนี้ ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.