ข่าวดังวันนี้

New”ใครเห็นก็ช็อก!! หนุ่มจับ “ปลาดุกยักษ์” อายุ 100ปี! แต่ “ผ่าท้อง” ออกมาทำไมเจอแต่ของแบบนี้ !!

New”ใครเห็นก็ช็อก!! หนุ่มจับ “ปลาดุกยักษ์” อายุ 100ปี! แต่ “ผ่าท้อง” ออกมาทำไมเจอแต่ของแบบนี้ !!

ใครเห็นก็ช็อก!! หนุ่มจับ “ปลาดุกยักษ์” อายุ 100ปี! แต่ “ผ่าท้อง” ออกมาทำไมเจอแต่ของแบบนี้ !!

ใครเห็นก็ช็อก!! หนุ่มจับ “ปลาดุกยักษ์” อายุ 100ปี! แต่ “ผ่าท้อง” ออกมาทำไมเจอแต่ของแบบนี้ !!

VDOใครเห็นก็ช็อก!! หนุ่มจับ “ปลาดุกยักษ์” อายุ 100ปี! แต่ “ผ่าท้อง” ออกมาทำไมเจอแต่ของแบบนี้ !!

 

 

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត