ข่าวดังวันนี้

หากไม่มีกล้องบันทึกไว้…ก็คงไม่มีใครเชื่อเรื่องเหล่านี้

 

หากไม่มีกล้องบันทึกไว้…ก็คงไม่มีใครเชื่อเรื่องเหล่านี้

 

หากไม่มีกล้องบันทึกไว้…ก็คงไม่มีใครเชื่อเรื่องเหล่านี้

 

vdoหากไม่มีกล้องบันทึกไว้…ก็คงไม่มีใครเชื่อเรื่องเหล่านี้

  
morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត