ข่าวดังวันนี้

ลูกศิษย์อาลัย หลวงพ่อเกิด สมาจาโร ~พระเกจิอาจารย์สายเมตตา มรณภาพ!!!

 

 

 

ลูกศิษย์อาลัย หลวงพ่อเกิด สมาจาโร ~พระเกจิอาจารย์สายเมตตา มรณภาพ!!!

 

 

 

 

 

ลูกศิษย์อาลัย หลวงพ่อเกิด สมาจาโร ~พระเกจิอาจารย์สายเมตตา มรณภาพ!!!

 

 

 

 

ลูกศิษย์อาลัย หลวงพ่อเกิด สมาจาโร ~พระเกจิอาจารย์สายเมตตา มรณภาพ!!!

 

 

VDO ลูกศิษย์อาลัย หลวงพ่อเกิด สมาจาโร ~พระเกจิอาจารย์สายเมตตา มรณภาพ!!!

 

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត