ข่าวดังวันนี้

 

 

 

แทบทรุด พ่อ ถ่ายรูปให้กับลูกสาว ขณะไ​​​​ปเที่ยวทะเล พอนำรูปมาดู ซูมเข้าไปใกล้ๆ ถึงกับช็อกขาสั่น รีบ

 

 

 

แทบทรุด พ่อ ถ่ายรูปให้กับลูกสาว ขณะไ​​​​ปเที่ยวทะเล พอนำรูปมาดู ซูมเข้าไปใกล้ๆ ถึงกับช็อกขาสั่น รีบ

 

 

แทบทรุด พ่อ ถ่ายรูปให้กับลูกสาว​​​ ขณะไปเที่ยวทะเล พอนำรูปมาดู ซูมเข้าไปใกล้ๆ ถึงกับช็อกขาสั่น รีบ

 

 

 

แทบทรุด พ่อ ถ่ายรูปให้กับลูกสาว ขณ​​​​ะไปเที่ยวทะเล พอนำรูปมาดู ซูมเข้าไปใกล้ๆ ถึงกับช็อกขาสั่น รีบ

 

 

 

แทบทรุด พ่อ ถ่ายรูปให้กับลูกสาว ขณะไ​​​ปเที่ยวทะเล พอนำรูปมาดู ซูมเข้าไปใกล้ๆ ถึงกับช็อกขาสั่น รีบ

 

 

แทบทรุด พ่อ ถ่ายรูปให้กับลูกสาว ข​​​​ณะไปเที่ยวทะเล พอนำรูปมาดู ซูมเข้าไปใกล้ๆ ถึงกับช็อกขาสั่น รีบ

 

 

แทบทรุด พ่อ ถ่ายรูปให้กับลูกสาว ขณะไ​​​ปเที่ยวทะเล พอนำรูปมาดู ซูมเข้าไปใกล้ๆ ถึงกับช็อกขาสั่น รีบ

 

 

 

VDOแทบทรุด พ่อ ถ่ายรูปให้กับลูกสาว ขณะไปเที่​​ยวทะเล พอนำรูปมาดู ซูมเข้าไปใกล้ๆ ถึงกับช็อกขาสั่น รีบ

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត