ข่าวดังวันนี้

วันที่ 31 พฤษภาคม ในเฟซบุ๊กเพจ Superbike Magazine (Thailand’s Edition) Fan Page ได้มีการแจ้งราคาน้ำมัน จะมีการปรับขึ้นพรุ่งนี้ โดยจะมีการปรับขึ้นราคาในกลุ่มน้ำมันเบนซิน ดังนี้

 

แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับขึ้นลิตรละ +80 สต. 

แก๊สโซฮอล์ 91
ปรับขึ้นลิตรละ +80 สต.แก๊สโซฮอล์ E20 ปรับขึ้นลิตรละ +80 สต.แก๊สโซฮอล์ E85 ปรับขึ้นลิตรละ +50 สต. 

ทั้งนี้ การปรับราคาดังกล่าว จะมีผลวันที่ 1 มิถุนายน 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

ปรับขึ้นราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 

 

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត