ข่าวดังวันนี้

 

พระเจ้าช่วย! งูหลามยักษ์ล่าลูกเสือดาวเมื่อแม่เสือดาวล่าสัตว์อิมพาลา อนาคอนด้า vs จระเข้ (มีคลิป)

 

 

พระเจ้าช่วย! งูหลามยักษ์ล่าลูกเสือดาวเมื่อแม่เสือดาวล่าสัตว์อิมพาลา อนาคอนด้า vs จระเข้ (มีคลิป)

 

 

พระเจ้าช่วย! งูหลามยักษ์ล่าลูกเสือดาวเมื่อแม่เสือดาวล่าสัตว์อิมพาลา อนาคอนด้า vs จระเข้ (มีคลิป)

 

VDO พระเจ้าช่วย! งูหลามยักษ์ล่าลูกเสือดาวเมื่อแม่เสือดาวล่าสัตว์อิมพาลา อนาคอนด้า vs จระเข้ (มีคลิป)

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត