ข่าวดังวันนี้

 

กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ฉบับที่1 พายุดีเปรสชัน

 

 

 

 

 

กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ฉบับที่1 พายุดีเปรสชัน

 

 

 

 

กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ฉบับที่1 พายุดีเปรสชัน

 

 

 

 

กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ฉบับที่1 พายุดีเปรสชัน

 

 

 

 

 

กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ฉบับที่1 พายุดีเปรสชัน

กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ฉบับที่1 พายุดีเปรสชัน

 

 

กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ฉบับที่1 พายุดีเปรสชัน

 

กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ฉบับที่1 พายุดีเปรสชัน

 

กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ฉบับที่1 พายุดีเปรสชัน

 

 

 

 

VDOกรมอุตุฯ ประกาศเตือน ฉบับที่1 พายุดีเปรสชัน

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត