ข่าวดังวันนี้

จู่โจมงูนาข้าว จับงูอนาคอนดาที่ใหญ่ที่สุด

 

จู่โจมงูนาข้าว จับงูอนาคอนดาที่ใหญ่ที่สุด

 

 

จู่โจมงูนาข้าว จับงูอนาคอนดาที่ใหญ่ที่สุด

 

VDO  จู่โจมงูนาข้าว จับงูอนาคอนดาที่ใหญ่ที่สุด

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត