ข่าวดังวันนี้

ผู้คนขุดคุ้ยสุนัขขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าจะเ​​​​จออะไรอยู่ข้างๆ(ชมคลิป)

 

 

 

ผู้คนขุดคุ้ยสุนัขขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าจะ​​​​เจออะไรอยู่ข้างๆ(ชมคลิป)

 

 

ผู้คนขุดคุ้ยสุนัขขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าจะ​​​​เจออะไรอยู่ข้างๆ(ชมคลิป)

ผู้คนขุดคุ้ยสุนัขขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่า​​​​จะเจออะไรอยู่ข้างๆ(ชมคลิป)

ผู้คนขุดคุ้ยสุนัขขึ้นมาแ​​​​ต่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรอยู่ข้างๆ(ชมคลิป)

 

ผู้คนขุดคุ้ยสุนัขขึ้นมาแต่ไม่รู้​​​​ว่าจะเจออะไรอยู่ข้างๆ(ชมคลิป)

ผู้คนขุดคุ้ยสุนัขขึ้นมาแ​​​ต่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรอยู่ข้างๆ(ชมคลิป)

 ผู้คนขุดคุ้ยสุนัขขึ้นมาแ​​ต่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรอยู่ข้างๆ(ชมคลิป)😥😥

 

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត