ข่าวดังวันนี้

 

 

 

 

จีนสูญหาย 60,000 คน หลังน้ำท่วมใหญ่ในกวางสี

 

 

จีนสูญหาย 60,000 คน หลังน้ำท่วมใหญ่ในกวางสี

 

 

 

 

จีนสูญหาย 60,000 คน หลังน้ำท่วมใหญ่ในกวางสี

 

 

 

 

 

จีนสูญหาย 60,000 คน หลังน้ำท่วมใหญ่ในกวางสี

 

 

 

 

จีนสูญหาย 60,000 คน หลังน้ำท่วมใหญ่ในกวางสี

 

 

 

จีนสูญหาย 60,000 คน หลังน้ำท่วมใหญ่ในกวางสี

 

 

 

 

 

 

 

vdoจีนสูญหาย 60,000 คน หลังน้ำท่วมใหญ่ในกวางสี

 

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត