ข่าวดังวันนี้

ปลาไฟฟ้า 860 โวลต์ฆ่าจระเข้ในไม่กี่วินาที

 

 

 

ปลาไฟฟ้า 860 โวลต์ฆ่าจระเข้ในไม่กี่วินาที

 

 

ปลาไฟฟ้า 860 โวลต์ฆ่าจระเข้ในไม่กี่วินาที

VDO  ปลาไฟฟ้า 860 โวลต์ฆ่าจระเข้ในไม่กี่วินาที

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត