ข่าวดังวันนี้

 

 

 

ตะลึง ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว​​​​นับหมื่นยังแห่ดูพญานาคเล่นน้ำใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่2มุกดาหาร

 

 

 

 

ตะลึง ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนั​​​​​บหมื่นยังแห่ดูพญานาคเล่นน้ำใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่2มุกดาหาร

 

 

 

 

 

ตะลึง ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนับห​​​​​มื่นยังแห่ดูพญานาคเล่นน้ำใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่2มุกดาหาร

 

 

 

 

ตะลึง ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนับหมื่นยังแห่ดูพญ​​​​านาคเล่นน้ำใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่2มุกดาหาร

 

 

 

ตะลึง ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนับหมื่น​​​​​ยังแห่ดูพญานาคเล่นน้ำใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่2มุกดาหาร

 

 

 

 

ตะลึง ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนับหมื่นยังแห่​​​​ดูพญานาคเล่นน้ำใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่2มุกดาหาร

 

 

 

ตะลึง ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนับ​​​​​หมื่นยังแห่ดูพญานาคเล่นน้ำใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่2มุกดาหาร

 

 

 

ตะลึง ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนับหมื่​​​​​นยังแห่ดูพญานาคเล่นน้ำใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่2มุกดาหาร

 

 

 

ตะลึง ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนับหมื่น​​​​ยังแห่ดูพญานาคเล่นน้ำใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่2มุกดาหาร

 

 

 

VDOตะลึง ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนับห​​​​มื่นยังแห่ดูพญานาคเล่นน้ำใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่2มุกดาหาร

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត