ข่าวดังวันนี้

 

เผยรายชื่อ 12 จังหวัดที่จะจมทะเลในประเทศไทย จากภาวะโลกร้อนและน้ำทะเลหนุนสูง

 

เผยรายชื่อ 12 จังหวัดที่จะจมทะเลในประเทศไทย จากภาวะโลกร้อนและน้ำทะเลหนุนสูง

 

เผยรายชื่อ 12 จังหวัดที่จะจมทะเลในประเทศไทย จากภาวะโลกร้อนและน้ำทะเลหนุนสูง

 

เผยรายชื่อ 12 จังหวัดที่จะจมทะเลในประเทศไทย จากภาวะโลกร้อนและน้ำทะเลหนุนสูง

 

เผยรายชื่อ 12 จังหวัดที่จะจมทะเลในประเทศไทย จากภาวะโลกร้อนและน้ำทะเลหนุนสูง

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត