ข่าวดังวันนี้

ประกาศลาจอทีวี “โฉมฉาย ฉัตรวิไล” รู้สึกละอาย จำบทไม่ได้เหมือนเดิม !!!

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่1

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่2

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่3
VDO ประกาศลาจอทีวี “โฉมฉาย ฉัตรวิไล” รู้สึกละอาย จำบทไม่ได้เหมือนเดิม !!!

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត