กาละแมร์ สร้างกุศลใหญ่ นำทีม ทอดผ้าป่า 60 ล้าน สร้างพระมหาเจดีย์ วัดป่านาคนิมิตต์

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอเรื่องราวดาราสายบุญชื่อดัง เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 63 ที่วัดป่านาคนิมิตต์ บ้านนามน ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ พิธีกรชื่อดัง พร้อมด้วย ครูอ้อย เข็มทิศชี วิ ค และบรรดาญาติธร รมทั้งจ า ก กรุงเทพมหานคร และภาคอีสาน นุ่งขๅวห่มขๅวมาร่วมทำบุญ

 

 

 

 

 

ถวายเ งิ นเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระมหาธ าตุเจดีย์ พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากร รมฐาน โดยมีหลวงปู่อว้าน เขมโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคนิมิตต์ นำคณะสงฆ์รับการทอดถวาย พระมหาธ าตุเจดีย์วัดป่านาคนิมิตต์ ได้ปัจจัยทั้งสิ้น 58,684,573 บ าท ทองคำ 1,386 บ าท

หลังจ า กนั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้เดินธุดงค์ต ามรอยท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์มาในพื้นที่ดังกล่าว และพิจารณาเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้ใกล้วัดบ้านและเริ่มมีชุมชนหนาแน่นเพิ่มขึ้น คงไม่สงัดและวิเวกพอในการบำเพ็ญเพียรภาวนา ท่านจึงย้ายเข้ามาพำนักอยู่ในป่าด้านใน ซึ่งปัจจุบันนี้คือวัดป่านาคนิมิตต์

 

 

 

 

 

ต่อมาที่ดินบ างส่วนของวัดป่านาคนิมิตต์ได้ถูกชาวบ้านยึดถือจับจองเป็นที่ทำกิน ปัจจุบันหลวงปู่อว้าน เขมโก เห็นว่าพื้นที่ของวัดบ างส่วนนั้นซึ่งถูกชาวบ้านครอบครองไป ท่านมีความประสงค์ที่จะรักษาสถานที่แห่งนี้ไว้

จึงมีดำริกับคณะศิษย านุศิษย์ให้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวกลับคืนมาเป็นของวัด เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ดั้งเดิมที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์ได้เคยมาพำนักปักกลดบำเพ็ญเพียรภาวนาให้กลับคืนมาเป็นมงคลสถานที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนได้เคารพกราบไหว้สืบไป

 

 

 

นอกจ า กนี้ท่านยังมีดำริที่จะจัดสร้างพระมหาธ าตุเจดีย์ไว้เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธ าตุพร้อมทั้งอัฐิธ าตุของพ่อแม่ครูบ าอาจารย์ และเป็นอนุสรณ์สถานที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์และพระอาจารย์มั่น ซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่แห่งพระกร รมฐานฝ่ายวิปัสสนาธุระได้เคยมาบำเพ็ญเพียรเจริญสมณธร รม ณ สถานที่แห่งนี้

สาธุ กุศลใหญ่